اطلاعیه

فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز فراخوان خود اظهاری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز خبر داد . لینک خبر
بيشتر
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین گرامی باد