اخبار استان

بررسی مشکلات زیست محیطی جایگاه  زباله ونخاله ساختمانی شهرستان مریوان

بررسی مشکلات زیست محیطی جایگاه زباله ونخاله ساختمانی شهرستان مریوان

اولین جلسه کارگروه پسماند شهرستان مریوان با دستورکار بررسی مشکلات زیست-محیطی جایگاه زباله و نحوه جمع آوری، تفکیک و انتقال زباله و همچنین وضعیت دفع نخاله های ساختمانی با حضور مدعوین درمحل سالن جلسات فرمانداری شهرستان مریوان تشکیل شد.
اداره محیط زیست به عنوان دبیر کارگروه ، ضمن اشاره به وضعیت نامناسب جایگاه زباله فعلی و مشکلات و معضلات سایر بخشها از جمله عدم تفکیک از مبداء وانتقال نامناسب توسط خودروهای حمل وغیره ؛ وضعیت دفع نامناسب ضایعات ونخاله های ساختمانی در نقاط مختلف شهر مریوان وجاده کمربندی دریاچه زریبار تشریح کرد.

در ادامه مدعوین نظرات خود را در خصوص رفع مشکلات  و نابسامانی موجود در وضعیت جایگاه زباله و نخاله های ساختمانی ارائه کردند.

 اداره محیط زیست ضمن تاکید برغیر استاندارد بودن ضوابط زیست محیطی جایگاه فعلی و انتقال سریع آن به جایگاه جدید را در دستور کار قرار دادند.

وشهردار نیز قول مساعد داد هر چه سریعتر این کار را در اولویت برنامه خود قرار می دهد.
بيشتر
سال مهار تورم و رشد تولید