اخبار استان

مشاهده پرنده مهاجر باکلان سیاه(قره غاز) در دهگلان کردستان

یک قطعه باکلان مصدوم که توسط همیاران و دوستداران محیط زیست تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان داده شده بود، پس از چندین روز اقدام درمانی، مراقبت، تیمار و تغذیه، پس از بهبودی در سد سنگ سیاه دهگلان رها سازی گردید.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان با اعلام این خبر گفت: پرنده مهاجر باکلان که توسط همیاران و دوستداران محیط زیست تحویل اداره داده شده بود، پس ازچندین روز اقدام های درمانی، تیمار و تغذیه در اداره بهبود پیدا کرد و با حصول اطمینان از کسب در سد سنگ سیاه دهگلان رها سازی گردید . یوسف مجیدی افزود: باکلان پرنده ای است آبزی از مرغان دریایی میان جثه و در آب های درون خشکی از جمله سواحل رودخانه ها و تالاب ها به صورت گروهی به زندگی ادامه می دهد و در بوته های زارهای مناطق مردابی تولید مثل می کند، پاهایش پرده دار است و دمی نسبتاً بلند و گردنی کوتاه دارد و عمدتاً از ماهی ها و به ندرت از دوزیستان و سخت پوستان تغذیه می کند .
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد