اخبار استان

پسماندهای کرونائی بیمارستان امام حسین(ع)

به منظور رعایت ملاحظات زیست محیطی از پسماندهای بیمارستان امام حسین (ع) و مراحل بی خطر سازی زباله های عفونی و بررسی حد آلایندگی زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان امام حسین بیجار ، بازدید میدانی به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار گفت: مدیریت بهینه و بی خطر سازی پسماندهای عفونی از اولویت های مهم زیست محیطی به شمار می رود و عدم توجه به مدیریت و کنترل پسماندهای عفونی در مراحل مختلف تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل و دفع نهایی مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد به طوری که پیامد آن، محیط زیست و سلامتی شهروندان را در معرض خطر جدی قرار می دهد. شهرام هدایت زاده افزود: در این زمان که شیوع بیماری کرونا در اوج شیوع قراردارد، در رابطه با مدیریت پسماندهای عفونی امکانات خوبی در شهرستان بیجار موجود هست و با استفاده بهینه از این امکانات و با سنجش وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی و اقدام می شود. وی در پایان از همشهریان خواست از رها سازی ماسک، دستکش و دستمال کاغذی در معابر عمومی جداً خودداری فرمایند.
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد