اخبار استان

نشست مشترک ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه در راستای صیانت و حفاظت از عرصه های طبیعی و اراضی ملی برگزار شد.

نشست مشترک ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قروه در راستای صیانت و حفاظت از عرصه های طبیعی و اراضی ملی برگزار شد.

این نشست در راستای صیانت و حفاظت از عرصه های طبیعی و اراضی ملی شهرستان قروه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قروه با اعلام این خبر گفت: در این نشست بر تعامل، همکاری، هم افزائی و استفاده بهینه از نیروها و امکانات موجود با توجه به ماموریت ها و اهداف مشترک سازمانی تاکید شد. توفیق زارعی افزود: گشت و کنترل و نظارت مشترک، استفاده از ظرفیت های ارتباطی دو اداره، مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، پیگیری از طریق مراجع قضائی و همکاری در اجرای احکام قضائی از دیگر مباحث مورد توافق طرفین در نشست بود. وی ادامه داد: در این جلسه بر برخورد سریع و قانونی با تخلفات تخریب و تصرف اراضی ملی شهرستان و به ویژه در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان قروه، جلوگیری از آلودگی های محیط زیست و همکاری در اطفاء حریق در عرصه های طبیعی سطح شهرستان تاکید شد.
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد