اخبار استان

منطقه تفرجگاهی ورودی شهرکامیاران پاکسازی شد

منطقه تفرجگاهی ورودی شهرکامیاران پاکسازی شد

در راستای گسترش و اشاعه فرهنگ محیط زیستی و تنویر افکار عمومی، زباله های رها شده در منطقه تفرجگاهی ورودی شهر کامیاران با مشارکت انجمن مردم نهاد رژین، پاکبانان زحمتکش شهرداری، پرسنل اداره محیط زیست و تعدادی از دوست داران طبیعت و حفاظت محیط زیست شهرستان کامیاران جمع آوری شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کامیاران با اعلام این خبر گفت: دراین برنامه، زباله و کیسه های پلاستیکی رها شده در منطقه مذکور، جمع آوری شده ودرپایان مراسم به محل جایگاه دفع زباله شهرکامیاران منتقل شد. مهدی رستمی افزود : این برنامه نشانه ای از کار گروهی نمادین در حوزه تنظیف و پاسداشت محیط زیست بود و امید است برگزاری برنامه های پاکسازی در ارتقاء بهداشت عمومی، پاکیزگی طبیعت، کاهش تولید زباله و استفاده کمتر از کیسه و لوازم یکبار مصرف پلاستیکی مثمرثمر باشد.
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد