اخبار برگزیده

انتقال ۲۰راس آهو از سایت تکثیر حیات وحش شهرستان بیجاربه سایت شهرستان مغان دراردبیل

انتقال ۲۰راس آهو از سایت تکثیر حیات وحش شهرستان بیجاربه سایت شهرستان مغان دراردبیل

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان با اعلام این خبر گفت : نظر به دستورالعمل سازمان  حفاظت محیط زیست  در زمینه مدیریت سایت‌های تکثیر و پرورش حیات وحش و با هدف حفظ وافزایش تعداد گونه آهو در دشت مغان وپیشگیری از بروز بیماریهای ناشی ار درون آمیزی دراین سایتها ، تعداد ۹ راس آهوی نر  و۱۱راس آهوی ماده از سایت پرورش آهوی شهرستان بیجار   زنده گیری و به سایت پرورش و تکثیر آهو ی منطقه حفاظت شده مغان انتقال یافت.

اقبال حمیدی  افزود: این انتقال در حضور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار و دیگر مأموران یگان حفاظت مستقر در سایت  با موفقیت صورت گرفت.
وی بیان کرد:سایت تکثیر حیات وحش شهرستان بیجار   ۴۰هکتار وسعت دارد .
بيشتر
سال مهار تورم و رشد تولید