اخبار برگزیده

ادامه برنامه های آموزشی یک ساعت با محیط بان در شهرستان بیجار

ادامه برنامه های آموزشی یک ساعت با محیط بان در شهرستان بیجار

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار از ادامه برنامه های آموزشی یک ساعت با محیط بان در شهرستان بیجار خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، علی اصغر هدایت زاده گفت:  در راستای برنامه های آموزشی یک ساعت با محیط بان،با هدف آموزشی و فرهنگ سازی محیط زیست در بین چوپانها در روستاهای داخل مناطق برگزار گردید.
  وی افزود : هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، در خصوص  اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن در بخش های مختلف و  در خصوص چرای بی رویه در منطقه حفاظت شده و نیز آشنا نمودن چوپانها با وظایف محیط بانان و حفظ و حراست از گونه های گیاهی و جانوری و نیز وضعیت مدیریت و راهکارها و مشارکت های این قشر زحمت کش، آموزش های لازم توسط محیط بانان ارائه شد.

 
بيشتر
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گرامی باد