اخبار برگزیده

برگزاری مانور دور میزی اطفای حریق به منظور تقویت آموزش های تخصصی مدیریت بحران در مناطق حفاظت شده کردستان

برگزاری مانور دور میزی اطفای حریق به منظور تقویت آموزش های تخصصی مدیریت بحران در مناطق حفاظت شده کردستان

با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، سناریو مانور دور میزی بحران با عنوان آتش سوزی در مناطق حفاظت شده، در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان؛ مدیرکل و رییس کمیته ستاد بحران این اداره کل گفت: که مانور دورمیزی تمرینی شبیه سازی شده برای انجام عملیات هنگام رویداد بحران ها و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن است.
فریبا رضایی تصریح کرد: بر اساس مصوبه كميته و در جهت اجرای روند پدافند غیر عامل، مانور عملیاتی بحران به منظور ایجاد آمادگي برای پاسخ سریع به حوادث آتش سوزی در مناطق حفاظت شده اجرا شد.
وی اضافه کرد: به دلیل اهمیت انجام مانور در فاز آمادگی و پیش از بحران، مطابق سناریوي طراحی و تدوین شده توسط واحد مدیریت خطر، حوادث و بلایا، ابتدا مانور تمرینی دور میزی با هدف آشناسازی کارکنان با شرح وظایف محوله و همچنین تمرین برنامه ریزی و اجرای آن در کمترین زمان، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف اعضای معین شده در چارت بحران و ارزیابی توانایی و استخراج مشکلات و موانع موجود برگزار شد.
رضایی همچنین مهمترین اهداف این مانور را فرصت دادن به شرکت کنندگان برای ارزیابی ظرفیت ها و برنامه های جاری، پاسخ به شرایط اضطراری، تمرکز بر فرآیند های تصمیم گیری، شناسایی اولویت ها و مسؤولیت ها، بازبینی اولویت ها با توجه به اطلاعات جدید و ایجاد اولویت ها در پاسخ به حوادث غیر مترقبه برشمرد.

 
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد