اطلاعیه

اسامی افراد دعوت شده به مصاحبه تخصصی( نیروهای قراردادی ) 98/1/5
پیرو آگهی بکارگیری نیروی قراردادی منتشر شده در اسفند ماه 1397 افراد ذیل جهت شرکت در مصاحبه تخصصی در تاریخ ذکر شده به اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان مراجعه فرمایند
شغل کارشناس بودجه زمان مصاحبه آقای آرش علیخانی 10/1/98 ساعت 9 صبح
شغل حسابدار جمعدار آقای افشین حسین پناهی 10/1/98 ساعت 10 صبح
شغل مسئول دفتر خانم شیرین فتاحی 10/1/98 ساعت 11 صبح
محل مصاحبه سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان
بيشتر
سال مهار تورم و رشد تولید