اخبار استان

.

شهرداری قروه مصمم در احداث سایت تفکیک و بازیافت پسماند شهری

اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قروه در سال 99 با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار، بخشداران وشهرداران تابعه و اعضای محترم کار گروه پسماند شهرستان در محل فرمانداری قروه و به دبیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان دراین جلسه رئیس محیط زیست شهرستان قروه ضمن تشریح قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی پسماند، وظایف اعضای کارگروه و دستور کار جلسه را تعریف بیان کرد و گزارش مبسوطی از آخرین  وضعیت جایگاه زباله شهری  شهرستان و روستاهای تابعه را ارائه داد .
توفیق زارعی مشکل پسماند و زباله و بازیافت آن را از اولویت های محیط زیست دانست و همکاری، تلاش و مشارکت همه جانبه ادارات و ارگان های ذی ربط خصوصاً شهرداری ها  را برای حل مشکل پسماند خواستار شد.
   رییس اداره شهرستان ادامه داد در این جلسه نمایندگان مدعو نظرات خود را بیان کردند و برنامه های آموزشی، فرهنگ سازی، تفکیک از مبدأ زباله و بازیافت و تسریع در احداث سایت بازیافت زباله توسط شهرداری با همکاری ادارات عضو کارگروه مورد بحث  و بررسی قرار گرفت.
با عنایت به اهمیت مدیریت پسماند شهرستان نیز مقرر شد از تصفیه خانه های فاضلاب شهری قروه، سریش آباد و دلبران  بازدید بعمل آید و با دهیاران در خصوص ساماندهی جایگاه های زباله روستایی و ارائه گزارش از وضعیت موجودجایگاه های زباله روستایی از جلسه ای برگزار شود .
همچنین در این جلسه چنگیز اردلان معاون برنامه ریزی فرمانداری قروه ضمن بررسی مصوبات جلسه کارگروه قبلی، عملکرد اجرایی ادارات عضو کارگروه را برای ساماندهی زباله و پسماند این شهرستان پیگیری کرد و بر انجام وظایف و تعهد ادارات مربوطه برای حل معضلات پسماند تأکید کرد.  

 
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد