اخبار استان

ادامه غرس نهال به منظور تحقق پویش ملی کاشت 14 میلیون نهال با مشارکت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار برای توسعه فرهنگ درختکاری و به منظور تحققپویش ملی کاشت 14 میلیون نهال در مراسم نهالکاری در محل تصفیه خانه این شهرستان شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجار با اعلام این خبر گفت: درختکاری علاوه بر ایجاد و توسعه فضای سبز مشجر، تولید اکسیژن و تلطیف هوا، درآینده نیز باعث تثبیت خاک و پیشگیری و جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد سیل می شود و کمک شایانی به صیانت از محیط زیست و بهبود شرایط زیست محیطی زیستمندان می کند. شهرام هدایت زاده افزود: ترویج فرهنگ درختکاری اقدامی بسیار خوب و ماندگار می باشد و توسعه فضای سبز و ایجاد محیط زیست سالم سبب کاهش مشکلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا می شود و ضروری است که همگی به منظور حفظ و نگهداری از محیط زیست و منابع طبیعی گام های اساسی برای ادامه درختکاری در کشور برداریم .
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد