اخبار استان

شروع زندگی تازه برای دو قطعه کبک در زیستگاه طبیعی

دو قطعه کبک که در جریان گشت و کنترل مناطق، توسط محیط بانان یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد از متخلفین کشف و ضبط شده بودند، به آغوش طبیعت در زیستگاه های استان بازگشتند تا زندگی آزاد خود را در سال تازه از نو شروع کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سروآباد با اعلام این خبر گفت: پرندگان مذکور در جریان گشت و کنترل مناطق، توسط محیط بانان یگان حفاظت این اداره، از یک نفر متخلف کشف و ضبط شده بودند. مسعود محمودی افزود: کبک های مذکور پس از طی کردن مراحل قانونی و قضائی و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط بازگشت به طبیعت، توسط مأمورین اجرائی یگان حفاظت این اداره در زیستگاه طبیعی خود، رهاسازی شدند تا زندگی آزاد خود را در سال تازه از نو شروع کنند .
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد