اخبار برگزیده

صنایع آلاینده در استان کردستان از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست  برای رفع آلودگی بهره مند می شوند

صنایع آلاینده در استان کردستان از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست برای رفع آلودگی بهره مند می شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان اظهارداشت: صنایع آلاینده واجد شرایط برای رفع آلایندگی ناشی از فعالیت واحد صنعتی می توانند از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست استفاده کنند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست کردستان؛ فریبا رضایی در وبینار بررسی پروژه های محیط زیستی موضوع بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 تصریح کرد: با اولویت بندی صنایع آلاینده استان در سالیان اخیر، برای بهره مندی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست در راستای رفع و کاهش آلودگی این واحد ها را به صندوق معرفی کرده ایم تا تحت نظارت و پس از بررسی توسط معاونت محیط زیست انسانی و دفاتر پسماند و پایش فراگیر سازمان اقدامات فنی زیست حیطی در آن واحدها صورت گیرد.
وی  با اشاره به اینکه توسعه پایدار از اولویت های اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است؛ تصریح کرد: پنج واحد صنعتی آلاینده استان را به منظور استفاده از این تسهیلات طبق قوانین و مقررات مربوطه به صندوق معرفی کرده ایم که با توجه به واجد شرایط بودن حداقل دو واحد بزرگ می توانند جهت رفع و کاهش آلودگی ناشی از فعالیت واحد صنعتی از تسهیلات صندوق ملی محیط زیست بهره مند شوند.

 
بيشتر
سال جهش تولید گرامی باد