منو
بيشتر
af
سرپرست اداره کل محیط زیست کردستان با بانوان شاغل اداره کل دیدار کرد سرپرست اداره کل محیط زیست کردستان با بانوان شاغل در اداره کل دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، به منظور بررسی وضعیت شغلی، مشکلات و مسائل اداری و معیشتی و رفاهی بانوان شاغل در اداره کل ، سرپرست اداره کل محیط زیست کردستان با آنان دیدار و گفتگو کرد. کوروش زارعی سرپرست اداره کل محیط زیست کردستان در این دیدار گفت: برای دستیابی به موفقیت و توسعه و ارتقاء محیط زیست استان لازم است کلیه ادارات تابعه شهرستانی، بخش های مختلف و همکاران در تعاملی سازنده با همدیگر تلاش و فعالیت نمایند. زارعی گفت: بانوان شاغل در ادارات دولتی در کنار خدمت رسانی به ارباب رجوع و انجام امور محوله اداری، وظیفه خطیر و حساس همسری و مادری را نیز بر عهده دارند و توجه ویژه به نیازهای آنان از وظایف اصلی اداره کل است. شایان ذکر است که در این نشست، در خصوص انتخاب مسئول امور بانوان اداره کل و مسائل رفاهی و ورزشی آنان، بحث و گفتگو شد.

 


 
امتیاز دهی