منو
بيشتر
ERT
نشست مشترک اداره کل محیط زیست کردستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ،منابع طیبعی و محیط زیست برگزار شد زمینه های همکاری اداره کل محیط زیست کردستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست استان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، نشست مشترک میان اداره کل محیط زیست کردستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست با حضور سرپرست اداره کل محیط زیست کردستان و رئیس و اعضای سازمان مذکور برگزار شد. سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در این نشست گفت: زمینه های همکاری زیادی بین این دو دستگاه وجود دارد که بهره گیری از آنها می تواند به تسریع امور و خدمات رسانی مطلوب تر به مردم، منجرشود. کوروش زارعی گفت : سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست می تواند با کاهش تصدی گری دولت، فراغت بیشتری برای سازمان محیط زیست برای انجام وظایف حاکمیتی خود فراهم آورد. زارعی گفت: برای همکاری بیشتر لازم است که جلسات تخصصی، برنامه ریزی و برگزار شود تا منجر به انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک فیمابین شود. آقای احمدی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان نیز گفت: وجود پتانسیل و ظرفیت نیروی تخصصی توانمند، می تواند به عنوان یک بازوی اجرایی در زمینه های کارشناسی ، پژوهشی و میدانی در کنار محیط زیست فعالیت نماید و به توسعه پایدار و محیط زیست استان یاری رساند.
 


 
امتیاز دهی