منو
بيشتر
r
برنامه روز کودک و محیط زیست در قروه برگزار شد   برنامه ویژه کودک و محیط زیست در مرکزکانون پرورش فکری کودکان ونوجوان شهرستان قروه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی محیط زیست کردستان به مناسبت هفته کودک و روز کودک و محیط زیست برنامه ای آموزشی در خصوص محیط زیست همراه با اجرای مسابقه نقاشی در بین کودکان برگزار شد.
اجرای سرود و نمایش و اهداء کتب و کتابچه های محیط زیستی از بخش های دیگر این برنامه است .
به دلیل اهمیت فرهنگ سازی در میان کودکان در طول سال همواره برنامه های آموزشی زیست محیطی  مختلفی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.  
 


 
امتیاز دهی