آغاز یک نهضت
سرزمین کردستان بخشی مهم از منطقه خاورمیانه و تمدن مزوپوتامیا است و دارای تاریخی چند هزار ساله است و آثار تمدنی و سکونت انسان در این منطقه بسیار است. تمدن کشاورزی از این منطقه سر برافراشته است و مورخان و باستان شناسان اختراع خط و الفبا را نیز به این منطقه منسوب می کنند. اولین حکومت را در ایران مادها تشکیل دادند و کردها به عنوان نوادگان آنها، بخش اصلی تشکیلات امپراتوری بزرگ ماد را تشکیل می دادند. این پیشینه تاریخی، غنای فرهنگی خاصی به آن بخشیده است و می توان گفت استان کردستان بهشت مردم شناسی ، میراث فرهنگی ، و بهشت بدیع جاذبه های اکوتوریستی است. اعتقادات، گویش، موسیقی، پزشکی بومی، صنایع دستی، معماری، مناسک و مراسمات آیینی و دینی و عرفانی این منطقه هر کدام گویای نکات ارزشمند اجتماعی،‌فرهنگی ‌و اعتقادی خاصی است.
سرزمین شعر و ترانه و آهنگ طبیعت، سرزمین سنت ها و جشن های هزار ساله، سرزمین هنرها و صنایع دستی ، دیار استقلال و خودکفایی ، سرزمین مردان و زنان مبارز و دلیر، دیار موسیقی و ذکر و سماع، سرزمین دیر و پرستشگاه و سرزمین شاعران، عارفان، زاهدان و پیران آیینی بوده و هست.
کردها عاشق طبیعت و کوهستان و جنگل و دلبسته آواز پرندگان و خروش جویبارانند و در عین حال شکار را دوست می دارند و اینهاخود را در شعر و ترانه و موسیقی کردی خود را نشان داده است. تعداد زیاد شکارچیان و اسلحه های شکاری یکی از تهدیدات اصلی حیات وحش استان به شمار می رود، اما خوشبختانه روح زندگی بر نیروی مرگ غلبه یافت و این حس علاقه به طبیعت و جانداران خود را در نهضتی مردمی در نفی شکار و وداع اسلحه  نشان داد که از آن با نام های مختلفی مانند اسلحه کشی، سونامی نفی شکار، جنبش زیست بومی و طلوع دوباره محیط زیست نام می برند.
محمد حقمرادی
بيشتر
پخش غیرزنده ویدئو
بيشتر