متون عمومی

تعریف آلودگی هوا : آلودگی هوا عبارت از وجود یک یا چند آلاینده در هوای آزاد مانند گازها، بخارات، گرد و غبار ، بو ، دود غلیظ با کمیت ، مشخصات و زمان ماند کافی برای زندگی انسان حیوان و گیاه خطرناک و برای اموال مضر باشد و یا بطور غیرقابل قبول مانع استفاده راحت از زندگی و اموال گردد. در طبقه بندی آلاینده ها بر اساس منشاء می توان الاینده های هوا را به دو گروه تقسیم بندی نمود : الف) آلاینده های اولیه : این گروه شامل آلاینده هایی است که بصورت مستقیم وارد اتمسفر شده و با همان ترکیبی که وارد هوا شده اند در هوا حضور داشته و قابل اندازه گیری هستند و شامل هیدروکربنها، اکسیدهای نیتروژن، گوگرد ، گرد و غبار و ... می باشد. ب) آلاینده های ثانویه : شامل آلاینده هایی است که در اثر واکنشهای فتوشیمیایی، هیدرولیز و اکسیداسیون بر روی آلاینده های اولیه تولید می شوند و بطور کلی منشاء این آلاینده ها آلاینده های اولیه ای هستند که وارد اتمسفر می شوند این آلاینده ها شامل ازن، پراکسی ، استیل نیترات، اسیدسولفوریک و اسید نیتریک که از آلاینده های اولیه نظیر ترکیبات هیدروکربنی ، So2 و Nox حاصل می شوند. مهمترین عوامل آلوده کننده هوا در استان : از مهمترین عوامل آلوده کننده هوا در استان می توان به موارد زیر اشاره نمود : •  منابع متحرک : آلاینده های ناشی از خودروهای بنزینی و گازوییلی در این بخش قرار گرفته و بیشترین سهم آلودگی هوا را بخصوص در شهرها دارا می باشد. •  منابع ثابت : که عمده آلاینده های این بخش شامل آلودگی ناشی از دودکش صنایع و منابع گرمایشی خانگی و خدماتی می باشد. البته بجز صنعت و منابع گرمایشی خانگی و خدماتی می توان به سوختن زباله در جایگاه های زباله شهری و آتش سوزیهای جنگل و مراتع بخصوص در فصل تابستان هم اشاره نمود. •  آلودگی ناشی از گرد و غبار : این آلودگی بیشتر منشاء طبیعی داشته و در سالهای اخیر در استان به علت تغییرات اقلیم و تخریب جنگل و مرتع وسعت چشمگیری پیدا نموده است. درحال حاضر سنجش آلاینده های اولیه استان توسط دو ایستگاه سنجش آلاینده های هوا انجام شده و آلایند ه های ناشی از صنایع و مراکز خدماتی هم توسط آنالیزورهای سنجش گازهای خروجی دودکش و ذرات انجام می پذیرد. استانداردهای آلودگی هوا : جدول زیر استانداردهای آلودگی هوا را نشان می دهد.

شاخص کیفیت هوا AQI : جدول شاخص آلاینده هوا حداکثر مقدار روزانه آلودگی هوا را برای یک شهر یا ناحیه وسیع شهری در یک دوره زمانی نشان می دهد و برای گزارش پنج آلاینده مهم اندازه گیری شده هر نقطه پایش تنظیم شده است و بر اثرات سوء بهداشتی که ممکن است در اثر تنفس هوای آلوده در طی چند ساعت یا روز ایجاد شود تأکید دارد.

حالات کیفی هوا : عبارتند از :

الف= خوب : تحت این شرایط مقدار عددی ( AQI ) بین صفر تا 50 متغییر است در این حالت افراد جامعه می توانند بدون مخاطرات بهداشتی در هوای آزاد فعالیتهای فیزیکی لازم را داشته باشند و برای کیفی آن از رنگ سبز استفاده می شود.

ب) آلودگی کم : مقدار عددی AQI بین 51 تا 100 بوده و برای بیان کیفی هوا از رنگ زرد استفاده می شود در این حالت کیفیت هوا قابل قبول بوده اما بعضی آلاینده ها ممکن است برای گروه کوچکی از افراد جامعه اثرات بهداشتی کمی را سبب شود. تحت این شرایط افرادی که به بعضی از آلاینده ها حساسیت غیرمتعارف دارند باید از فعالیتهای بدنی طولانی اجتناب ورزند. بیماران قبلی و ریوی و کودکان بیشترین حساسیت را در این حالت دارند.

ج) ناسالم برای گروههای حساس : مقدار عددی AQI در این حالت بین 101 تا 150 می باشد و برای بیان کیفی هوا از رنگ نارنجی استفاده می شود. گروههای حساس جامعه ممکن است تحت اثر سوء بهداشتی آلاینده ها در این شرایط قرار گیرند. مثلا" افراد دارای سابقه بیماری ریوی تحت تأثیر مخاطرات بهداشتی ازن هستند.

د) ناسالم : مقدار عددی AQI در این حالت بین 151 تا 200 بوده و برای بیان کیفی هوا از رنگ قرمز استفاده می شود. در این شرایط عموم مردم تحت تأثیر مخاطرات بهداشتی آلاینده ها قرار می گیرند اما افراد حساس نظیر بیماران قلبی و عروقی و ریوی علایم شدیدتری را نشان می دهند.

هـ ) خیلی ناسالم : مقدار عددی AQI در این حالت بین 201 تا 300 بوده و برای بیان وضعیت کیفی هوا از رنگ بنفش استفاده می شود. در این شرایط تمام افراد جامعه تحت تأثیر مخاطرات بهداشتی جدی قرار می گیرند.

و) خطرناک : مقدار عددی AQI در این حالت بالاتر از 400 بوده و برای بیان کیفی هوا از رنگ سیاه استفاده می شود. تحت این شرایط بایستی بطور کامل از فعالیت در هوای آزاد خودداری نمود. هشدارهای بهداشتی در این شرایط وضعیت اضطراری و حاد آلودگی هوا را نشان می دهد.

 

جدول شاخص کیفیت هوا ( AQI )

میزان شاخص

آلاینده

وضعیت کیفی هوا

رنگ شاخص

Co (ppm)

No2(ppm)

O3 متوسط یک ساعته (ppm)

O3 متوسط هشت ساعته (ppm)

PM10( μ g/m3)

PM2.5( μ g/m3)

So2(ppm)

50-0

4/4-0

--

--

064/0

54-0

4/15-0

034/-0

خوب

سبز

100-51

4/9-4/4

--

--

840/0- 650/0

154-55

4/40-5/15

144/0-035/0

آلودگی کم

زرد

150-101

4/12-5/9

--

164/0 – 125/0

104/0 – 085/0

254-155

4/65 – 5/40

ناسالم برای گروههای حساس

نارنجی

200-151

4/15 – 5/12

--

204/0 – 165/0

124/0 – 105/0

354 - 255

4/150 – 5/65

ناسالم

قرمز

300 – 201

4/30 – 5/15

34/1 – 65/0

404/0 – 205/0

374/0 – 125/0

424 – 355

4/250 – 5/150

خیلی ناسالم

بنفش

400 – 301

5/30 به بالا

25/1 به بالا

405/0 به بالا

--

425 به بالا

5/250 به بالا

خطرناک

سیاه

 

بيشتر
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::