متون عمومی

A – آزمایشگاه شیمی آب : با توان آنالیز فاکتورهای شیمیایی موجود در آبهای سطحی و زیرزمینی و همچنین پساب صنعتی و فاضلاب انسانی شهری و روستایی و مراکز خدماتی که عمده فاکتورهای شیمیایی و فیزیکی مورد سنجش در این آزمایشگاه شامل :

BOD5 TS - TSS - TDS - EC - PH – DO – COD - - کدورت – دما – سختی – کلسیم – منیزیوم – سدیم و پتاسیم ـ شوری ـ نیترات ـ کلراید – نیتریت – فسفات – آمونیاک – سولفات و بو می باشد.

B - آزمایشگاه میکروبیولوژی : جهت سنجش فاکتورهای میکروبی در آب و فاضلاب شامل :

coliform TOTOl coliform , Fecol

c – آزمایشگاه سنجش فلزات سنگین : این آزمایشگاه جهت سنجش فلزات سنگین در منابع آب سطحی و زیرزمینی با قابلیت سنجش فلزات زیر :

V - Sn - Sb - Se - Pb – Ni - Mo – Mn – Hg – Fe – Co – Cu - Cr – Cd – Ba – B – Au – Ag – As – Al و Zn است.

D - آزمایشگاه گاز کروماتوگراف : با توان سنجش هیدروکربنهای آلیفاتیک از C33 الی C15 و هیدروکربنهای آرماتیک ( 16 هیدروکربن)

ضمنا" در بخش هوا و صدا با استقرار دو ایستگاه سنجش آلودگی هوای محیط در شهر سنندج توان سنجش فاکتورهای الاینده هوا شامل : CO , Nox , Sox , ازن و ذرات pm10 و فاکتورهای لازم هواشناسی مانند سرعت باد ، رطوبت در استان بوجود آمده و برای سنجش آلودگی هوای سایر شهرها از دستگاههای پرتابل استفاده می شود.

در بخش آلاینده های دودکش کارخانه ها آنالیز گازهای خروجی دودکش و ذرات در استان موجود است. شایان ذکر است اندازه گیری تراز صوتی توسط دستگاه سنجش صدا در آزمایشگاه صدا میسر می باشد.

بيشتر
 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::