.
فرصت های زیست محیطی

- فرصت ها :

مهمترین ظرفیت های استان که استفاده از آن مشروط به رعایت تعادل و توازون و تأمین زیرساخت های لازم برای بهره وری معقول و کارآمد می تواند ضمن گام نهادن در مسیر توسعه پایدار در شکوفایی اقتصاد استان، محرومیت زدایی از آن و تأمین  اشتغال برای ساکنین آن تأثیر بسزا داشته باشد شامل موارد ذیل است :

1.      وجود منابع آب سطحی و زیرزمینی فراوان در استان

2.      وجود جاذبه های طبیعی مهم شامل : کوهها، جنگل، چشم اندازهای زیبا ، دریاچه طبیعی و مصنوعی رودخانه های دایمی در استان

3.      تنوع زیستی غنی گیاهی و جانوری و وجود گونه های گیاهی و جانوری منحصر بفرد و اندمیک  در استان

4.      وجود امکانات لازم برای جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی استان در اثر فاضلاب انسانی ناشی از شهرها و روستاها

5.      توازن مناطق تحت مدیریت محیط زیست نسبت به مساحت استان و امکان توسعه این مناطق و افزایش مساحت آن

6.      وجود دهها اثر منحصر بفرد تاریخی و ملی در استان

7.      وجود معادن متنوع در استان و امکان استفاده از این معادن و توسعه صنایع مرتبط با آن در استان

8.      امکان توسعه صنعت بر اساس ظرفیت معادن و کشاورزی در راستای صنایع تبدیلی کشاورزی

9.      امکان توسعه دامپروری و دامداری و تولید گوشت سفید و ماهی بر اساس ظرفیت مراتع و منابع آبی استان

10.  مرزی بودن استان و داشتن مرز مشترک گسترده با کشور عراق که امکان مبادلات اقتصادی و تجاری استان با کشور عراق را فراهم می سازد.

11.  وجود زیستگاههای متنوع در استان

12.  وجود فرهنگ غنی و قدیمی در استان و علاقه و تمایل مردم استان به حفظ محیط زیست و حراست و پاسداری از تنوع زیستی آن

13.  وجود نیروی متخصص و بومی در اکثر رشته ها که استفاده از آنها می تواند روند توسعه را در استان تسریع نماید.

شایان ذکر است وجود ظرفیت های فوق الذکر درصورت مدیریت صحیح در بهره برداری متوازن و مطالعه شده از آن می تواند ضمن تحقق رشد و توسعه پایدار استان مهمترین چالش های استان شامل : بیکاری و اشتغال را هم حل می نماید ولی درصورت استفاده غیرمتوازن و نامعقول از این ظرفیت ها می تواند ضمن تخریب شدید محیط زیست آثاری معکوس هم در دراز مدت می تواند داشته باشد.  
*** حمایت از کالای ایرانی ***