.
موقعیت جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی استان :
استان کردستان در غرب ایران و در مجاورت خاک عراق بین 34 درجه و 44 دقیقه تا 36 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 31 دقیقه تا 48 درجه و 16 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد.
این استان از شمال به استان آذربایجان غربی و بخشی از استان زنجان و از جنوب به استان کرمانشاه و از شرق به استان همدان و بخش دیگری از استان زنجان و از غرب به کشور عراق محدود می باشد.
مساحت استان :
وسعت استان معادل 28203 کیلومتر مربع بوده که این مساحت قریب به 7/1% از وسعت کل کشور را شامل می شود.       
کل جمعیت استان :
بر اساس آخرین برآورد سرشماری نفوس دفتر آمار استانداری جمعیت استان 1497482   نفر بوده که 922722   نفر آنها در شهرها ساکن و 574760   نفر هم در 1735 روستای استان ساکن هستند. درصد جمعیت شهری استان نسبت به کل جمعیت استان 62/61%   بوده و درصد جمعیت روستایی استان نسبت به کل جمعیت استان معادل 38/38% می باشد.
ضمناً تراکم نسبی جمعیت استان 1/53 نفر در کیلومترمربع می باشد.
این استان دارای 10 شهرستان 25 شهر و 27 بخش و 84 دهستان و 1735 روستا بوده و در نهایت
درصد جمعیت استان نسبت به کل کشور معادل 12/2%   می باشد.
 بطور کلی استان کردستان به دلیل داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگیهای نسبتاً زیاد از نقاط سردسیر کشور بوده و حدود 70%   وسعت استان را کوهها و تپه ها تشکیل داده و 5/14% از اراضی استان شامل : فلاتها و تراسهای فوقانی می باشد و بقیه مساحت استان مربوط به دریاچه ها و رودخانه های فصلی و دایمی می باشد. مرتفع ترین کوههای استان شامل : شاهو با ارتفاع 3390 متر و کوه   چهل چشمه با 3173 متر ارتفاع از سطح دریا می باشد و تنوع اقلیمی از دیگر ویژگیهای بارز استان است. مهمترین عارضه طبیعی استان تالاب آب شیرین زریوار بوده و وجود جنگل در غرب استان با وسعت   242158 هکتار و مراتع با وسعت 1/1 میلیون هکتار از دیگر عارضه های مهم استان بشمار می رود. در خاتمه این بحث باید به غار کرفتو اشاره نمود که یکی از نهادهای شگفت انگیز و دیدنی این خطه به حساب می آید
*** حمایت از کالای ایرانی ***