منو
بيشتر
اخبار برگزیده
3
تفاهم نامه همکاری اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار، امضاء و مبادله شد تفاهم نامه همکاری بین ادارات دولتی ذیربط شهرستان مریوان برای اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار و اجرای مدیریت اکوسیستمی، امضاء و مبادله شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، به منظور یکپارچه نگری در مدیریت تالاب زریوار و جلوگیری از موازی کاری، تفاهم نامه همکاری بین دستگاههای ذیربط شهرستان مریوان برای اجرای برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار امضاء و مبادله شد. با توجه به ساختار سازمانی موجود، برنامه مدیریت جامع تالاب مذکور به ریاست فرمانداری مریوان و دبیری محیط زیست شهرستان مریوان نجام می شود. این تفاهم نامه انجام اقدامات اولویت دار مشخص شده در برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار را تسهیل کرده و با توجه به شرح وظایف اعضای کمیته شهرستانی برنامه مذکور، زمینه را برای عملیاتی کردن آن فراهم می سازد. لازم به ذکر است چهار دوره کارگاه مدیریت اکوسیستمی و مدیریت جامع تالاب زریوار با حضور سازمانهای ذیربط، جوامع محلی و تشکل های زیست محیطی در مریوان برگزار شده است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر