منو
بيشتر
اخبار برگزیده
rjh
شروع مهاجرت پرندگان مهاجر آبزی وکنار آبزی به منابع آبی استان کردستان با آغاز فصل پاییز وپایین آمدن دما ی هوا وشروع سرما در عرض های جغرافیایی بالاتر مهاجرت پرندگان آبزی وکنار آبزی به عرضهای جغرافیایی پایین تر آغاز میشود. منابع آبی استان کردستان هم در مسیر مهاجرت این پرندگان پذیرای دسته های بزرگی  از پرندگان مهاجر میباشد.

 خوتکاها که از خانواده مرغابی سانان میباشد جزءاولین گروه از پرندگان مهاجر آبزی است که به منابع آبی استان وارد میشوند .شروع مهاجرت در شهریور ماه آغاز ودر آذر ودی ماه به اوج خود میرسد وتا فروردین ادامه دارد.
در سال 1395 در مجموع بیش از18000 قطعه پرنده از میان 19 خانواده (خانواده کشیم ها- باکلانها- پرستو دریایی- حواصیلها- لک لکها- مرغابی ها- قوش ها- شاهین ها- یلوه ها- سلیم ها- چاخ لق ها کاکایی ها- جغدها- ماهی خورک ها- سسک ها- چرخ ریسک ها- کلاغ ها عقاب ماهی گیر- کبوترها )با 68  گونه که بیشترین حضوربا14 گونه متعلق  به  خانواده مرغابی ها(خوتکا- سرسبز- اردک مرمری- سرحنایی- بلوطی- سیاه کاکل- مرگوس سفید- غاز خاکستری- فیلوش-اردک نوک پهن- گیلار- تنجه- آنقوت اردک ارده ای ) با جمعیت 6045قطعه شمارش گردیده ودر میان خانواده مرغابی ها خوتکا با 2904 بیشترین جمعیت را داشته .سرشماری پرندگان آبزی وکنار آبزی هر ساله همزمان با دنیا در دیماه در 14 منبع آبی استان انجام میگیرد. تالاب زریبار که یکی  از مهمترین منابع آبی ویکی از زیستگاههای مهم استان برای پرندگان مهاجر آبزی وکنار آبزی است وبهشت پرندگان در استان محسوب میشود از امن ترین زیستگاههابرای  پرندگان محسوب میشود.که 10518قطعه پرنده در سال 1395 در آنجا سرشماری گردید ودارای بیشترین تنوع و وپذیرای بیشترین جمعیت  پرنده میباشد . در فصل مهاجرت پرندگان، تالاب زریبار از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وپرندگان در مسیر مهاجرت از شمال به سمت جنوب از تالاب زریبار با مساحت بیش از 3293هکتار برای استراحت وتقویت قوای جسمی بهره برده وتعدادی هم در خود تالاب زمستان گذارانی کرده وتا شروع فصل برگشت به مکانهای جوجه آوری در تالاب میمانند.در این میان با اعلام سازمان دامپزشکی وشیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی در بعضی از تالابهای کشوردر سال 1395 مانند تالاب میقان اراک  که با تلفات سنگین همراه بود . در استان کردستان پروانه شکار پرندگان آبزی تا کنون صادر نگردیده است  واین ممنوعیت تا اطلاع ثانوی همچنان ادامه دارد و از شکارچیان خواهشمند است به منظور جلوگیری از انتقال بیماری و رعایت قانون از هر گونه شکار غیر مجاز خوداری نمایند .یگان حفاظت این اداره کل بصورت شبانه روزی منابع آبی را مورد پایش قرارداده ودر صورت برخورد با هرگونه تخلف شکار وصید طبق قانون برخورد ومتخلفین را به مراجع قانونی معرفی مینمایند. از مردم عزیز ودوستداران طبیعت خواهشمندیم در صورت برخورد با هرگونه تلفات حیات وحش بویژه پرندگان مهاجر آبزی  بدون دست زدن به لاشه ها مراتب را به اطلاع اداره کل محیط زیست و یا اداری تابع برسانند

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر