منو
بيشتر
اخبار برگزیده
s
انجمن های محیط زیستی بیجار، 690 کیلو یونجه وعلوفه را نذر حیات وحش بیجار کردند 690 کیلو یونجه و علوفه توسط انجمن های پاکبانان طبیعت،لاله های نسار بیجارو گروه مطالبات دیار گروس،نذرحیات وحش منطقه حفاظت شده بیجار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان، 690 کیلو یونجه وعلوفه توسط انجمن های زیست محیطی پاکبانان طبیعت، لاله های نسار بیجارو گروه مطالبات دیار گروس، جهت استفاده و تغذیه حیات وحش منطقه حفاظت شده بیجار در اختیار اداره محیط زیست آن شهرستان قرار گرفت. سرپرست اداره محیط زیست شهرستان بیجار با اعلام این خبر گفت: با توجه به سرما و برودت هوا ودر حرکتی خدا پسندانه و زیست محیطی و در راستای حمایت ازحیات وحش منطقه حفاظت شده بیجار، انجمن های زیست محیطی پاکبانان طبیعت، لاله های نسار بیجار و گروه مطالبات دیار گروس، 690 کیلو یونجه را نذر طبیعت و حیات وحش بیجار کردند. صادق شهنواز ضمن تشکراز فعالیت ها و اقدامات ارزنده انجمن های بیجار گفت: وضعیت زیستگاهها ومنطقه حفاظت شده بیجار و حیات وحش ساکن در آن، یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی انجمن های زیست محیطی فعال سطح شهرستان بوده ودرسالیان اخیرهمواره یاور این اداره در این خصوص بوده اند .


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر