منو
بيشتر
اخبار برگزیده
fg
دومین جلسه کمیته ارزیابی زیست محیطی کردستان در سال 96 برگزار شد دومین جلسه کمیته ارزیابی زیست محیطی استان کردستان با دستورکار بررسی گزارش طرح توسعه کنسانتره آهن واحد شهرک در سنندج برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در این جلسه که با حضور اعضای کمیته استانی متشکل از ادارات کل محیط زیست ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی کردستان ودانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان برگزار شد، گزارش ارزیابی زیست محیطی طرح توسعه کنسانتره آهن واحد شهرک مورد بررسی قرار گرفت .
 
مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه طرح مذکور با ظرفیت تولید 300000تن در راستای توسعه استان فعالیت دارد، اعضای کمیته استانی با حساسیت و دقت گزارش را بررسی نموده و در نهایت و با اکثریت آرا، کلیات آن مورد تایید قرار گرفت.
عبدالوحید ریاضی فر گفت: همچنین مقرر شد، مشاور طرح اولویت های مورد نظر اعضای کمیته را در گزارش نهایی لحاظ کرده و نواقص آن را اصلاح نموده و جهت بررسی نهایی و صدرور مجوز به کمیته ماده 2 دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان ارسال نماید.
 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر